İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

İnsan Kaynakları Eğitimleri, İnsan kaynakları yönetiminin temel alanlarından başlayarak şirket yönetimindeki önemli rolünün kavranması için teori ve pratiği aynı anda veren bir şekilde dizayn edilmiştir. Katılımcıların bu programlar aracılığı ile İK sistemlerinin detaylarını öğrenip sistem kurma becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için değişmek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin işletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir

Eğitimin İçeriği:

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Tanımı
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Özellikleri
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Gelişim Süreci
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi’nin ortaya çıkmasında etkili olan nedenler
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Stratejik 4 Görevi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yaklaşımları
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
 • Stratejik İnsan Kaynakları Çalışması
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutları
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili Modeller
UYGULAMALI İŞE ALIM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:Klasik mülakatlardan farklı olarak profesyonel adayının geçmişteki iş deneyimleri ve sorunlar karşısında geçmişte gösterdiği davranış kalıpları göz önüne alınarak görüşülen pozisyon için uygun olup olmadığını anlamaya olanak sağlayan Uygulamalı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri klasik mülakata oranla adayın nitelikleri, kişilik yapısı ve yetkinlikleri anlamında daha kesin bilgiler elde edilmesini sağlamakta ve görüşmecinin işini kolaylaştırmaktadır. Bu eğitimle katılımcıların İşe Alım konusunda kendilerini geliştirmeleri ve  öğrendiklerini uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • Personel Temin Yöntemleri Nelerdir?
 • Etkin İlan Hazırlama
 • İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma Teknikleri
 • Özgeçmiş Veri Bankasının Önemi ve Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma
 • Tercih Edilen İşveren Markası Olmak
 • Personel Seçiminde Kullanılan Uygulama Örnekleri ( Test ve Envanter Uygulamaları)
 • Mülakat Nedir? 
 • Mülakat Çeşitleri
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler
 • Mülakatta Etkin Soru Sormak
 • Mülakat Soru Örnekleri
 • Yetkinlik Nedir?
 • Yetkinlik Türleri
 • Star Tekniği ve Soru Oluşturmak
 • Beden Diline Yönelik İpuçları
 • İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli
 • Puanlama ve Değerlendirme
 • Mülakat Sonrasında Yapılan Değerlendirme Hataları
 • Yetkinlik Mülakatı, Grup Mülakatı Egzersiz Çalışmaları
 • Doğru Aday Seçimi ve İş Teklif Süreci
 • Atölye çalışması
EĞİTİM YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu programda katılımcıların; eğitim projeleri geliştirmek için gerekli olan, ihtiyaç analizi yapma ve planlama gibi bilgilerin yanı sıra eğitim materyallerinin hazırlanması ve hazırlanan eğitimin sunulması, uygulama sonucunda değerlendirme ve raporlama gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurumsal Eğitime giriş: Rakamlar ve Dünyadan Örnekler
 • Eğitime Makro Bakış: Şirketlerde Eğitim Yapısı
 • Yetişkin Eğitimi Prensipleri
 • Eğitimin Başarı Faktörleri
 • Eğitim Kategorileri
 • Eğitim ihtiyaç Analizi
 • 10 Adımda Eğitim Planlama
 • Eğitim Tasarım ve Geliştirme
 • Davranışsal Hedefler
 • Eğitim tasarımında yaratıcılık
 • Eğitim metotlarının kullanımı
 • Çağdaş Öğrenme Araçları
 • Eğitim Firmalarıyla Çalışma ve Birlikte Tasarım
 • Eğitimde Kaynak Yönetimi (Salon, ekipman, materyal, zaman, maliyet, servis, konaklama, kırtasiye)
 • Eğitim Bütçesi Hazırlama
 • Eğitim Yönetim Yazılımları
 • Eğitim Raporlama
İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcılar, işletme bünyesinde bulunan iş unvanlarının analiziyle, iş değerlendirme faktör puan planı, grupların oluşturulması ve ücret yönetimi konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir.

Eğitimin İçeriği:

 • İş Değerlendirme Amaçları ve İlkeleri
 • İş Analizi nedir? Nasıl Oluşturulmalıdır? – Uygulamalı
 • İş Değerlendirme Yöntemleri
 • İş Değerlendirme Süreç ve Aşamaları
 • Ücret Sistemleri
 • İşletmelerde Ücret Sisteminin Kurulması – Uygulamalı
 • İşletmelerde Ücret Politikalarının Belirlenmesi – Uygulamalı
 • Ücret Yönetim Sisteminin Performans Yönetim Sistemi İle Bağıtlanması
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kurum hedeflerine uygun olarak çalışan 180 veya 360 derecelik performans değerlendirme sisteminin kurulması, performans hedeflerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bu sürecin takibi için gerekli sistem uygulamaları, değerlendirme, hedef koyma, analiz ve planlama konularında yöntem ve uygulamaları içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi
 • Performans Değerlendirmenin Önemi
 • Performans Yönetim Sistem Kurgusu
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Performans Değerlendirmede Görüşme Planlaması
 • Performans Problemlerinin Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirmede Yapılmaması
 • Gerekenler Performans Koçluğu
 • Performans değerlendiricisinin alet çantası
 • Etkin dinleme becerileri
 • Güçlü soru sorma becerileri
 • Farklı davranış profillerini tanıma becerileri
 • Çalışan motivasyonunu tespit edebilme
 • Çalışana hedef belirleme becerileri
 • Çalışan ile aksiyon planı yapabilme becerileri
 • Çalışana gelişim planı çıkarabilme becerileri
 • Performans değerlendirme raporu yazabilme becerileri
 • Uygulamalar
 • Çalışanın güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilme
İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Süreci Eğitiminde sıfırdan iş analizi süreçleri ve iş tanımları oluşturularak doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesini sağlayacak yöntemlerin paylaşılması, yetkinlikler, mülakat ve aday seçim sürecinin profesyonel bir şekilde yürütmenin yollarının uygulamalarla anlatılması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • İş Pozisyonlarını Tanımlama
 • İş Analizi Süreci, Metotları Uygulama Alanları
 • Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma
 • Aday Veri Tabanı Oluşturulması ve Nitelik Taraması
 • İş Görüşmesine Hazırlık, İş Görüşmesinin Hedefi.
 • İş Görüşmesi Teknikleri
 • Mülakat Çeşitleri, Mülakat Teknikleri
 • İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
 • İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
 • Görüşme Sonrası Çalışmalar
 • Değerlendirme Ve Aday Seçimi
 • İş Ve Ücret Teklifi
 • Şirket İçi Pozisyon Rotasyon
 • Personel Terfi Görüşmeleri
 • Personel Kişilik Envanterleri
 • Personel Görüşme Kayıtları ve Raporları
 • Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • Kişisel Özellikleri Ortaya Çıkarmaya Yönelik Sorular
 • Kişilik Analizi
 • Davranış Yapılarına Genel Bakış
 • İletişim tarzı
 • Motivasyon ve Korkuları
 • Güçlü ve Zayıf Yönleri
 • Beden Diline Yönelik İpuçları
 • Davranış Faktörlerinin Özelliklerini İçeren Özet
 • Tablonun İncelenmesi
YETENEK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitime katılanlar, yetenek yönetiminin tüm İnsan Kaynakları süreçleri içindeki yerini ve çalışma ortamının dengesine ve süreç performanslarına katkısını göreceklerdir. Eğitim sonunda her bir katılımcının kendi rolü kapsamında yetenek yönetim sistemi oluşturma ve/veya uygulama yetkinliğine ulaşması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği:

 • Yetenek nedir ve kimdir?
 • Şirketimizdeki yetenek dağılımı ne?
 • Gelecekte hangi yeteneklere ihtiyacımız olacak?
 • Yetenek yönetiminde çalışan bağlılığını artırıcı kavramlar, araçlar ve beceriler
 • 6 adımda yeteneği geliştirmenin yeni ve daha etkin yollarını belirlemek;
 • Birey, ekip ve organizasyon seviyesinde bağlılığın nasıl yaratılacağını tespit etmek; gelişim ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Yetenek yönetiminde doğru sorular ile başarıyı sağlamak
 • Uygulama
KİLİT PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE BALANCED SCORECARD EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kilit performans göstergeleri ile gerçekçi hedefler koyup doğru planlama yaparak projeleri hayata geçirmek, ara değerlendirmelerle performansı takip etmek ve hatalardan ders almaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Stratejik planlama süreci (misyon, vizyon, SWOT Analizi, stratejik hedefler, stratejiler, projeler ve proje hedeflerinin belirlenmesi)
 • Performans kavramı ve şirket performansının ölçümlenmesinin önemi  
 • Stratejik planın çıktısı olarak performans ölçümü   
 • Kilit performans göstergeleri ve şirket performansının ölçümünde kullanımı 1. Finansal boyut 2. Operasyonel boyut 3. Müşteri boyutu 4. Büyüme ve öğrenme boyutu
 • Kilit performans göstergelerinin stratejik plan ile ilişkisi
 • Balanced Scorecard örnekleri 
 • Balanced Scorecard ile takip edilebilecek göstergeler  
 • Balanced Scorecard yönetim süreci
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitimde katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, yetişkin eğitimiyle öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek, eğitim ihtiyaç analizi oluşturabilecek ve uygulayabilecek, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek, eğitim sunumunda nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varabilecek, zor katılımcılarla başa çıkabilecek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı dizaynının ve sunumunun nasıl yapılacağının farkındalığını yaşayabilecek ve eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

 • Yetişkin Eğitimi
 • Öğrenme Kuramları
 • Eğitimin Planlanması
 • Eğitimde Psikometrik Yaklaşımlar
 • Öğretim Materyali Geliştirme
 • Öğretim Yöntemleri,Stratejileri ve Etkili Kullanımı
 • Uygulama Çalışmaları
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Sektörde uygulanan iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili hataların giderilmesi, güncel uygulamaların ele alınması ve mevzuatla ilgili bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına Giriş   
 • Bireysel İş Hukuku (4857, 5953, 854)   
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih   
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi   
 • Toplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
 • İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması   
 • Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar   
 • Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları   
 • 4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalılarına İlişkin Uygulamalar   
 • 5510 Sayılı Kanunda Borçlanmalar ve Hizmet Birleştirmeleri   
 • Toplu İş Hukuku   
 • Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer           
 • Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları)      
 • İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri   
 • 5510 Sayılı Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler   
 • 5510 Sayılı Kanunda Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması   
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlikte Alt İşveren Uygulaması ve Temel Kavramlar   
 • Yargıtay Kararlarında Taşeronluk Uygulaması ve Asgari İşçilik Bildiriminde Genel Esaslar   
 • İş Kazası, Meslek Hastalığı   
 • Analık Sigortası ve Doğum Yardımları   
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması   
 • Personel Seçimi, İşe Alım   
 • Eğitim ve Kariyer Planlama   
 • İK Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme   
 • Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması
BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Özlük İşleri ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamak. Personel Ücret bordrosu Kavramı ve 5510 Sayılı yeni SGK yasası ile şahıs sigorta primi ödemelerinin ücret bordrosunda indirim konusu yapılması, 5510 Sayılı yasaya görev devreden SGK matrahları hesaplamasında ve uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar çerçevesinde bilgisayar ve elle örnek bordro hesapları yapılarak katılımcılara uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Ücret, Yasal Kesintiler, Brütten Nete Çözümlü Anlatım, Fazla Mesai   
 • İşveren Maliyeti, Genel Tatil ve Hafta Tatilinde Çalışma, Yıllık Maliyet Hesaplama Örneği    
 • Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi Matrah İndirimleri, Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı,   
 • SGK Matrah İndirimleri, Devreden SGK Matrahı ve Asgari Geçim İndirimi   
 • Genel Tekrar, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları,   
 • Peşin Ödenen Yıllık İzin, İkale   
 • SGK İşveren Teşvikleri   
 • Bordro Workshop Çalışması
İK'CI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitimle insan kaynakları departmanı haricinde çalışan yöneticiler, insan kaynakları planlamasından başlayarak işe alım, yerleştirme, tutundurma, geliştirme konularını uygulamalı olarak inceleyecek ve iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilgilere sahip olacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı & Temel Süreçleri
 • İşe Alım Süreci (Kadro Planlama, İlan Verme, İş Görüşmesi Vs)
 • Oryantasyon Ve İş Beklentilerin Ortaya Konulması
 • Yetkinlik Planlaması
 • Tutundurma (Devamsızlık, Motivasyon, Takım Çalışması Vs)
 • Ücret & Yan Haklar Yönetimi
 • Geliştirme (İzleme Ve Değerlendirme, Performans Yönetimi, Eğitim Vs)
 • Geri Bildirim Verme
 • Çatışma Yönetimi
 • İş Kanunu
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği

X

LEARNİNGA BİREYSEL EĞİTİM PAKETLERİMİZLE KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ.

ŞİMDİ GRUPFONİ İLE FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Grupfoni Fırsatı için Tıklayınız.    

Kurumsal Learninga için iletişime geçiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Tarih : 22.09.2017
Saat : 19:07
Yer : ahahahahha

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 00.00.0000
Saat : 00:00
Yer : Lorem ipsum

Turquality kapsamındaki firmaların ihtiyacı olan Turquality uzmanlığını sektörün en deneyimli danışmanlarından öğrenme fırsatı.

Eğitim İçeriği: 
– Turquality hakkında genel bilgi
– EB UUE’ye göre harcama belgelerinin düzenlenmesi
– Harcama öncesinde hazırlanması gereken dokümanlar
– Şirket içi Turquality süreç akışlarının belirlenmesi
– Turquality bütçe planının hazırlanması
– Kabul edilen en iyi örnekler üzerinde vaka incelemesi
– Reddedilen kötü örnekler üzerinde vaka incelemesi
– TQ Otomasyon sistemi kullanımı
– Turquality Performans Yönetimi

Tarih : 18 – 19 Ağustos 2017
Saat : 10.00 – 17.30
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 

Tarih : 15 – 16 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Tarih : 22 – 23 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli öğrenmek olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, is ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. Iletisim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10.00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalısan ve
yönetici davranışları gerçeklestirmek, çalısan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ısıgında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri
sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, is doyumu, is verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Egitimin Içerigi:

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Egitimin Amacı: MS Excel, is dünyasında çok yogun sekilde kullanılan araç haline gelmistir. Excel’in etkin bir sekilde kullanılması
firmalarda önemli verimlilik artısını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düsmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalısanların
Excel’i etkin bir sekilde kullanmaları çalısmalarını daha kısa zamanda ve basarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak
saglamaktadır.

Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük is hayatında karşılaşılabilecekleri
çesitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i
daha verimli bir sekilde kullanabileceklerdir.

Tarih : 13 – 14 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

*Eğitime katılanlara Learninga’dan kullanıcı açılıp office online eğitimleri açılacaktır.

Eğitimin Amacı: Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için degismek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin isletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçisin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına
bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Tarih : 28 – 29 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 16 – 17.09.2017
Saat : 10:00
Yer : İstanbul

(Yeri belli olduğu zaman katılımcılara bilgi verilecek.)