İŞLETME YÖNETİMİ VE ÜRETİM YÖNETİMİ EGİTİMLERİ

Üretim Yönetimi; İşletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü
kaynaklarının, belirli miktarlardaki mamulün istenilen niteliklerde, istenilen
zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya
getirilmesidir.

Uygun yönetim becerileri olmadan hiçbir isletme başarıya koşamaz. İnsanların
uygun çalıştırılması koşullarını ve uluslararası kabul görmüş isletmelerin nasıl
yönetildiğin anlamak gerekir. Bunun sonucunda isletme yönetimi ve üretim yönetimi
alanında eğitimli çalışanlara ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001:2015 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı, ve Uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile anlaşılmasının sağlanması.

Eğitimin İçeriği:

 • Revizyon Süreci
 • Yönetim Sistemi Standartlarının
 • Kalite Yönetimi İlkeleri
 • Proses Yaklaşımı
 • PUKÖ Modeli
 • Risk Tabanlı Düşünme
 • Kalite Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 9001:2015 ) Şartları
6 ŞAPKA DÜŞÜNME TEKNİĞİ – UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı:  6 Şapkalı Düşünme Tekniği çok basittir. Düşünen kişinin her seferinde bir tek şeyi yapmasını sağlar. Böylece kişi duygularını mantığından, yaratıcılığını bilgi birikiminden ayırabilmeyi öğrenir. Bu teknik, düşüncelerinizi bir orkestra şefi gibi yönetme olanağı sağlar. Böylece istediğiniz anda, istediğiniz düşünce türünün ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Edward de Bono tarafından geliştirilen bu tekniğin anlatıldığı eğitimde, planlı düşünme süreçlerinin nasıl yapılacağı anlatılıyor.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Altı Şapkalı Düşünme Sistemi
 • Sistemin sağladığı faydalar
 • Beyaz Şapka: tarafsız ve objektif düşünce
 • Kırmızı Şapka: duygusal bakış açısı
 • Siyah Şapka: karamsar ve olumsuz düşünce
 • Sarı Şapka: Umutlu ve olumlu düşünme
 • Yeşil Şapka: Yaratıcılık ve yeni fikirler
 • Mavi Şapka: Kontrol
5S VE PUZZLE EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: 100 yıldır dünyanın her yerinde pek çok şirket tarafından kullanılan, Çalışma ortamındaki düzensizliklerden
kaynaklanana verim kayıplarının, is kazalarının azaltılarak kontrol altına alınması için gerekli olan adımlarının anlatılması, uygulama örneklerinin gösterilmesi,formların hazırlanmasının anlatılması

Eğitimin İçeriği:

 • 5S Nedir
 • 5S prensiplerinin örneklerle açıklanması
 • 5S Sürecinin anlatılması
 • 5S sürecinin olmazsa olmazları
 • 5S videolarının ilgili konularda gösterilmesi
 • 6S – İş güvenliği adımının anlatılması
 • Evde 5S Uygulamasının Video Gösterimi
 • Örnek Uygulamalar.
KAİZEN EĞİTİMİ ( ÖNCESİ SONRASI / KOBETSU )

Eğitimin Amacı: Kaizen ile amaçlanan; kalite, maliyet ve teslimat, süre, moral ve is güvenliği performansının el birliği ile sürekli iyileştirilmesidir. Bunun sistematik şekilde gerçekleştirilebilmesinin aracı olan Kaizen’in (Sürekli İyileştirme) nasıl uygulanacağı bu eğitimde anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • KAIZEN Yaklaşımı
 • Ekip Çalışması
 • KAIZEN Türleri
 • 10 Adım KAIZEN Metodu
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Hata Ağacı Analizi
 • Ölçme ve veri toplama
 • KAIZEN Planı oluşturma
 • A3 Raporlama
OEE EĞİTİMİ (TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ)

Eğitimin Amacı: İşletmeler üretim yaptıkları esnada çeşitli kayıplar ile karşılaşırlar. Kalitesizlik, arızalar, yeniden islemeler,hurdalar, hız kayıpları nedeniyle tesis edilen üretim hatları, üretim makinalarını satın aldığımızda birlikte tedarik ettiğimiz kullanım kılavuzlarında yer alan bilgilerde belirtilen şekilde çalışmazlar. OEE Eğitiminde bu kayıpların nasıl dikkate alınması gerektiğini ve ekipmanın toplam etkinliğinin nasıl ölçülmesi gerektiğini paylaşıyor olacağız.

Eğitimin İçeriği:

 • OEE nedir?
 • OEE faktörleri
 • 16 büyük kayıp
 • OEE’nin izlenmesi yöntemleri,
 • Dünya klasında bir şirkette OEE değeri
 • OEE hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
TPM EĞİTİMİ (TOPLAM ÜRETKEN BAKIMIN)

Eğitimin Amacı: Bakım konusunda çalışan herkesin, yaptığı isin yönetimi hakkında bilgi sahibi olması; kendisinin bakım sistemi içinde nasıl bir konumda olduğunu bütünsel anlamda görmesi gerekmektedir. Bu seminerde öncelikle bakım konusundaki temel kavramlar verilecek, bakım sistemlerinin yönetimi ve analizi konuları açıklanacak, ardından toplam üretken bakımın geleneksel sistemlerle karşılaştırmalı anlatımı yapılacaktır. Eğitim, toplam üretken bakımın bir işletmede uygulamaya sokulmasındaki adımların anlatımı ile sona erdirilecektir.

Eğitimin İçeriği:

 

 • Genel Tanımlar
 • Neden Toplam Üretken Bakım ?
 • Toplam Üretken Bakımın Gelişimi
 • Toplam Ekipman Etkinliği Hesabı ve Bu Değerin En büyüklenmesi
 • Hata Önleme Sistemleri: Sıfır Hata (ZD: Zero Defect) ve Toplam Üretken
 • Bakım, Otomasyon ve Toplam Üretken Bakım
 • 5S Çalışmaları
 • Toplam Üretken Bakımın İşletmede Uygulamaya Sokulması
 • Türkiye’den Uygulama Örnekleri
FMEA EĞİTİMİ (HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ)

Eğitimin Amacı: Bir üründe veya bir süreçte olası problem oluşturacak (risk oluşturacak) hususların, bu problemler ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve problemlerin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılan sistematik yöntemlerini uygulamalarla destekleyerek edinilen bilgileri işlevsel kılmak, bu eğitim programının amacıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • FMEA Nedir? Tarihçe Faydalar Türleri
 • Olası Hata Sentezi
 • Hazırlıklar Veri Toplama Ekibin Oluşturulması Müşteri – Proseslerin Tespiti
 • Hatanın Müşteriye Etkisi
 • Olasılıkların Derecelendirilmesi Şiddetin Derecelendirilmesi
 • Keşfedebilirliğin Belirlenmesi RÖG ün Hesaplanması
 • FMEA Sonuçlarının Değerlendirilmesi Önleyici Eylemlerin Tespiti ve Yönetimi
 • Tasarım Fmea
 • Proses Fmea Formu
PPAP EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: : Tedarikçilerin müşteri taleplerine uygun ürün gerçekleştirme şartlarını karşılaması, proseslerin ürünü istenilen şartlarda üretebilecek potansiyeli sağlaması, ürünün sadece fiziksel olarak değil, üretildiği proses şartları ile de bir bütün olarak onayı, standart ve spesifikasyon şartlarını karşılamasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • PPAP Tanımı ve uygulama sahası PPAP Prosesi
 • PPAP dokümanları, kayıtları
 • Müşteri ile ilişkiler (submission/notification) PPAP dosyası sunma seviyeleri
 • Parça sunma, master parçalar
 • PPAP Ürün Dosyası içeriği ve oluşturma
APQP EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Müşteri ve tedarikçileri arasında yeni bir ürün için devreye alma süreci içerisinde kalite planlama şartlarının oluşturulması, ürün kalite planlaması gereksinimlerinin standartlaştırılarak ortak bir dil kullanılması, ürün kalite planlaması sürecinde daha etkin bir iletişim sağlanması, ürünün müşteri beklenti ve şartlarına uygun olarak zamanında, en düşük maliyetle sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • İleri ürün kalite planlaması nedir?
 • Üretim parçası onay prosesinin uygulanması Ürün tasarımı ve geliştirilmesi
 • Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler İmalatçı onay seviyeleri
 • Proses istek ve talepleri
 • Kayıtların ve mastar numunenin saklanması Parça onay durumu
 • İleri ürün kalite planlaması faaliyetleri Müşteri özel şartları.
 • İleri ürün kalite planlaması aşamaları. Firma Özel Şartları
DEĞER AKIŞ HARITALAMA ( VALUE STREAM MAPPING -VSM ) EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitimde üretim sisteminizi yeniden değerlendirmek ve israflardan arındırmak için çok etkin bir araç olan Değer Akış Haritası tekniği anlatılmaktadır. Değer Akış Haritası işletmenin mevcut işleyiş şeklini anlamak, israf kaynaklarını görebilmek, israfların kök sebeplerini anlamak ve yalın uygulamaları planlayabilmek için kullandığımız görsel bir tekniktir. Eğitimde örnek vaka üzerinden mevcut ve gelecek durum değer akış haritalarının nasıl çizileceği aktarılmakta, grup çalışmaları ile pratik yapılmakta ve farklı sektörlerden uygulama örnekleri verilmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Yalın ilkeler
 • Değer, Değer Akışı ve İsraf Malzeme ve Bilgi Akışı
 • Ürün ve Ürün Aileleri Oluşturma Süreç adımları
 • Mevcut Durum Değer Akış Haritası Çizimi Temel İsraf Alanları
 • Tempo, Çevrim Süresi, Akış Süresi Çekme Sistemi
 • Üretim Dengeleme
 • Kanban Uygulamaları
 • Gelecek Durum Değer Akış Haritasının Hazırlanması Uygulama Planı
 • Eğitim modülü içeriğinin, tüm verileri sunulmuş olan örnek firmaya uygulanması ile mevcut durum ve gelecek durum değer akış haritalarının çizilmesi
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kurum ve kuruluşlarının uluslararası rekabet ortamında güçlü bir biçimde yer alabilmesinin temel koşullarından biri olan “Toplam Kalite Yönetimi”nin uygulanabilmesi, bu konularda yetişmiş iş gücü ve bilgili personelin varlığına bağlıdır. İşte hazırladığımız bu eğitim; ihtiyaç duyulan bu iş gücünü ve insan kaynaklarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Eğitimin İçeriği:

 • Toplam kalite yönetiminin gelişimi, Toplam kalite yönetimi ile ilgili tanımlar,
 • Kalite yönetim prensipleri (müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, karar vermede gerçekçi yaklaşım, karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri, kontrol değil önleme, sürekli eğitim, sıfır hata, politika ve strateji, kurum kültürü, kalitesizlik maliyeti, toplumsal sorumluluk)
 • Toplam kalite yönetimi ödülleri, EFQM Mükemmellik Modeli,
 • Öz değerlendirme
6 SİGMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Altı Sigma, Şirketlerde süreç iyileştirme çalışmalarında, etkinliği artırmak süreç problemlerini çözmek ve verimlilik için kullanılan güçlü bir metottur. Bu eğitim ile Altı Sigma felsefesinin, Altı Sigma kurumsal davranış biçiminin, etkin olarak karar mekanizmasının içerisine katmanın kazançlarının uygulamalar yoluyla anlaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Altı Sigma ( Six Sigma) gerçeği, Altı Sigma Nedir, niçin önemlidir ?
 • Bir Yönetim Sistemi olarak Six Sigma , Tarihçe, Nasıl doğmuş ve gelişmiştir ?
 • Altı Sigma amaç ve araçları nelerdir?
 • Altı Sigma’ya başlamak: Yaşama geçirilmesi, Yönetim Komitesi, Altı Sigma yayılımı: organizasyonu, roller ve sorumluluklar Başarı Koşulları, Altı Sigmanın Yararları,
 • Kara Kuşak ve Yeşil Kuşakların seçimi Proje seçimi ve yönetimi,
 • Altı Sigma Aşamaları, İlkeleri, DMAIC (TÖAİK) metodu ve araçları, DMAIC süreci nedir?
OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli  çalışmalar  yürütmelerini sağlamak.

Eğitimin İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi
 • TS 18001 Standardının Tanıtımı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tanımlar Planlama
 • Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi
ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile, etkili çevre yönetim sistemi yapısının ve gerekliliklerinin tanımlanması ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiğini anlayabileceksiniz. ISO 14001:2015’in tarihçesi ve gelişimi, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standart- laştırılmış yüksek seviye yapı hakkında detaylı bir anlayış kazanabileceksiniz. Ayrıca; Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak, etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Denetimle ilgili standartların tanıtımı
 • Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri,
 • Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları,
 • Denetçi özellikleri,
 • Denetim teknikleri,
 • Denetim planlanması ve yönetimi,
 • Soru listelerinin hazırlanması,
 • Denetimin gerçekleştirilmesi,
 • Denetimin raporlanması,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi,
 • Örnek uygulamalı çalışmalar
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Çağımızda üzerinde durulması ve yönetilmesi gereken bir konu olan bilgi güvenliği hakkında temel bilgileri sunmak, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında bilgi güvenliği yönetim sistemini kurabilecek ve uygulayacak şekilde katılımcıları temel bilgilerle donatmak, bilgi güvenliğine yönelik altyapıyı hazırlamak için gerekenleri belirlemektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Bilgi Güvenliği Yönetim
 • Sistemi Standartların gelişimi
 • Mevcut uygulamadaki standartlar ve ISO/IEC 27001
 • Standart maddeleri
 • Giriş
 • Kapsam
 • Terimler ve tarifler
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Yönetim sorumluluğu
 • BGYS’nin yönetim tarafından gözden geçirilmesi
 • BGYS İyileştirme
ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:“Müşteri şikayetlerinin ele alınması” sürecini etkin bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetini artırmak hatta müşteri beklentilerinin ötesine geçmek isteyen kuruluşların yöneticilerine bu sürecin temel prensiplerini, yaklaşımlarını ve adımlarını aktarmak.

ISO 10002 müşteri şikayetleri yönetimi kılavuzunun gerekliliklerini örnekler ile açıklamak ve bu standardı katılımcıların kuruluşlarına özel yorumlamak.

Eğitimin İçeriği:

 • Terimler ve tarifler
 • ISO 10002 ve ISO 9001 ve ISO 9004 arasındaki ilişki
 • “Müşteri şikayetleri” prensipleri (görünürlük, eşilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, ücretler, gizlilik, müşteri odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme)
 • Şikayetleri ele alma çerçevesi
 • Şikayetleri ele alma sürecinin planlanması ve tasarımı
 • Şikayetleri ele alma sürecinin çalıştırılması (iletişim, şikayetin alınması, takip edilmesi, alındı bildirimi, ilk değerlendirme, araştırma, cevap verme, geri bildirim, kapatma)
 • Şikayetleri ele alma süreci uygulamalarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
 • Uygulama
SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin işlerini, çalışanlar ve paydaşlarıyla ilişkilerini sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda duyarlı, etik, sorumluluk sahibi yaklaşımlarla gerçekleştirmeleri ve toplumsal konulara yatırım yapmaları esaslarını içermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk yasal zorunluluklara ve yasalara uymayı değil, şirketlerin kendi inisiyatifleriyle gönüllü olarak gerçekleştirdikleri uygulamaları da kapsamakta ve iyi niyet göstergeleri ile gerekliliklerini sağlamayı hedeflemekte- dir. Bu doğrultuda oluşturulmuş SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standartlarının gerekliliklerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurul- ması ve geliştirilmesi hakkında bilgilendirilmesi, ilgili mevzuat uygulamaları hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • SA 8000 Standart Genel Prensipleri
 • SA 8000 Standart Maddelerinin Açıklanması
 • Standart ve Uygulama Gereklilikleri
 • Değerlendirme ve Denetim Aşamaları
 • Değerlendirme Aşamasında Mevzuat Gereklilikleri
 • Örnek Değerlendirme Çalıştayı
 • Belgelendirme Süreci Soru/Cevap

X

LEARNİNGA BİREYSEL EĞİTİM PAKETLERİMİZLE KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ.

ŞİMDİ GRUPFONİ İLE FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Grupfoni Fırsatı için Tıklayınız.    

Kurumsal Learninga için iletişime geçiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Tarih : 22.09.2017
Saat : 19:07
Yer : ahahahahha

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 00.00.0000
Saat : 00:00
Yer : Lorem ipsum

Turquality kapsamındaki firmaların ihtiyacı olan Turquality uzmanlığını sektörün en deneyimli danışmanlarından öğrenme fırsatı.

Eğitim İçeriği: 
– Turquality hakkında genel bilgi
– EB UUE’ye göre harcama belgelerinin düzenlenmesi
– Harcama öncesinde hazırlanması gereken dokümanlar
– Şirket içi Turquality süreç akışlarının belirlenmesi
– Turquality bütçe planının hazırlanması
– Kabul edilen en iyi örnekler üzerinde vaka incelemesi
– Reddedilen kötü örnekler üzerinde vaka incelemesi
– TQ Otomasyon sistemi kullanımı
– Turquality Performans Yönetimi

Tarih : 18 – 19 Ağustos 2017
Saat : 10.00 – 17.30
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 

Tarih : 15 – 16 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Tarih : 22 – 23 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli öğrenmek olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, is ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. Iletisim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10.00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalısan ve
yönetici davranışları gerçeklestirmek, çalısan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ısıgında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri
sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, is doyumu, is verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Egitimin Içerigi:

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Egitimin Amacı: MS Excel, is dünyasında çok yogun sekilde kullanılan araç haline gelmistir. Excel’in etkin bir sekilde kullanılması
firmalarda önemli verimlilik artısını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düsmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalısanların
Excel’i etkin bir sekilde kullanmaları çalısmalarını daha kısa zamanda ve basarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak
saglamaktadır.

Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük is hayatında karşılaşılabilecekleri
çesitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i
daha verimli bir sekilde kullanabileceklerdir.

Tarih : 13 – 14 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

*Eğitime katılanlara Learninga’dan kullanıcı açılıp office online eğitimleri açılacaktır.

Eğitimin Amacı: Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için degismek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin isletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçisin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına
bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Tarih : 28 – 29 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 16 – 17.09.2017
Saat : 10:00
Yer : İstanbul

(Yeri belli olduğu zaman katılımcılara bilgi verilecek.)