MÜŞTERİ YÖNETİMİ VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

Kurumların vitrinlerini oluşturan danışma görevlileri, sekreterler, satış elemanlarının işlerinin öneminin bilincine vararak görünüşlerinden duruşlarına, müşterileri uygun hitaplarla ve gülümseyerek karşılayıp yönlendirmelerine, dinleme becerilerini geliştirerek ikna yöntemlerini etkin kullanmalarına, kendilerini tanıyarak eksiklerini belirleyip kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya varıncaya kadar birçok konu tek tek ve bir bütünün parçaları olarak, tümden gelim yöntemi ile yüksek motivasyonu oluşturarak sürdürme odaklı eğitim modülüdür. Katılımcıların karşılama ve yönlendirmede önemli teknikleri öğrenip, gerekliliğine de inanarak, zor müşterilerle karşılaştıklarında sorunları ile ilgilenip çözüm yollarını sunmaları, ancak konuşmayı tartışmaya dönüştürmeden daima koşulsuz müşteri memnuniyetini benimseyerek günlük iş hayatlarının temeline yerleştirmeleri, kendilerine güvenmeleri ve yaptıkları işi severek yapmaları hedeflenmektedir

PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcıların, satış ve iletişim becerilerini ve danışmanlık becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Benzer şekilde, katılımcılarımızın başarılı ilişki yönetimi yürütebilmeleri adına tüm pratik bilgiler eğitim kapsamında verilmektedir. İyi bir imaj yaratma konusunda profesyonel yardım alan pazarlama-satış çalışanları, yükselen özgüvenleriyle birlikte, sahip oldukları bilgileri beceriye, becerilerini ise başarıya dönüştürebileceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

 • Pazarlamaya Giriş
 • Marka Oluşturma Stratejileri
 • Satış Yönetiminde Müşteri İlişkileri
 • Etkin Satış Stratejileri
 • Satışta Etkin İletişim ve Teknikleri
 • Satış Psikolojisi ve İkna Etme Yöntemleri
 • Satış Kapama
KİLİT MÜŞTERİ YÖNETİMİ (KEY ACCOUNT MANAGEMENT) EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitimle firmanın karlılığını ve cirolarını büyük ölçüde etkileyecek olan kilit müşterin kimler olmalı, nasıl seçilmeli ve bu büyük öneme sahip müşteri ilişkileri nasıl yönetilmeli konusunda gerekli bilgi ve becerilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kilit Müşteri Kimdir?
 • Kilit Müşteri yönetiminin firmaya sağlayacağı avantajlar
 • Kilit müşterilerin farklılığı
 • Kilit müşterilerin satın alma şekli, öncelikleri ve önemleri
 • Kilit Müşteri Yönetimi
 • Kilit müşteri yöneticisi görev tanımı
 • Kilit müşteri yönetiminde temel kavramlar
 • Kilit müşteri organizasyonuna özel yaklaşım
 • Kilit müşteri yöneticisi hedefleri
 • İlişki süreci ve yönetimi
 • Olmazsa olmazlar
 • Müşteri ekonomik denkleminin anlaşılması
 • Ürün ve hizmet satışından daha ilerisi
 • Müşteriye tam entegrasyon
 • Farklılaşma fırsatları
 • Kilit Müşteri Değerlendirme
 • Kilit müşteri karar verme kriterleri
 • Organizasyonel ve kişisel kriterler
 • Müşteri değerlendirme
 • Satışların takibi
 • Stok yönetim
 • Finansal oranlar, karlılık analizleri
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:Bu eğitimle, katılımcıların müşteri ile yapılacak her ilişkide şirketin temsil edildiği bilincini elde etmeleri. Şirketin en iyi şekilde temsil edilmesi için hangi davranışların nasıl yapılacağının katılımcılara anlatılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurumsal Eğitime giriş: Rakamlar ve Dünyadan Örnekler
 • Eğitime Makro Bakış: Şirketlerde Eğitim Yapısı
 • Yetişkin Eğitimi Prensipleri
 • Eğitimin Başarı Faktörleri
 • Eğitim Kategorileri
 • Eğitim ihtiyaç Analizi
 • 10 Adımda Eğitim Planlama
 • Eğitim Tasarım ve Geliştirme
 • Davranışsal Hedefler
 • Eğitim tasarımında yaratıcılık
 • Eğitim metotlarının kullanımı
 • Çağdaş Öğrenme Araçları
 • Eğitim Firmalarıyla Çalışma ve Birlikte Tasarım
 • Eğitimde Kaynak Yönetimi (Salon, ekipman, materyal, zaman, maliyet, servis, konaklama, kırtasiye)
 • Eğitim Bütçesi Hazırlama
 • Eğitim Yönetim Yazılımları
 • Eğitim Raporlama
ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcılara; Stratejik Pazarlama Yönetimi, 360 Derece Pazarlama İletişimi, Müşteri Stratejisi, Ürün&Marka Yönetimi ve Pazarlama Trendleri gibi konularda kariyerlerinde işlerine yarayacak önemli bilgiler aktarılmaktadır. Program katılımcıları, bir marka stratejisinin nasıl oluşturulduğunu, en son pazarlama trendlerini ve markalarının bunları nasıl kullandığını keşfederek, gerçek vakaları tecrübe etme şansına sahip oluyor.

Eğitimin İçeriği:

 • Stratejik Pazarlama
 • Segmentasyon ve Konumlandırma
 • Entegre/ Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Tüketici Stratejisi Belirleme
 • Tüketici Sadakati Yaratma
 • Ürün Geliştirme
 • Tüketici Odaklı Ürün Yönetimi
 • Üründen Markaya Geçiş Süreci
 • Marka Yaratma
 • Marka Yaşatma
 • Case Study Uygulaması
 • Interaktif Pazarlama İletişimi
 • Pazarlama Trendleri
 • Örnek Uygulama
STRATEJİK PAZARLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:Stratejik pazarlama yönetimi; işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi eylemi içerir. Stratejik Pazarlama Eğitimi; katılımcıların modern işletmecilik ve pazarlama yönetimi uygulamalarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, marka yönetiminde derinleşerek, kurumlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmelerini hedefler.

Eğitimin İçeriği:

 • Pazarlama Nedir? Ne değildir?
 • Satış ve pazarlama farkı
 • Pazarlama stratejisi oluşturma
 • Ürün odaklı pazarlama
 • Hizmet odaklı pazarlama
 • Fayda odaklı pazarlama
 • Marka/ürün bilinirliği
 • 20 stratejik pazarlama taktiği
 • Satışa yönlendirme
 • Sürdürülebilir pazarlama
DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Teknoloji ve iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, pazarlama ilke ve stratejilerinin aynı kalması beklenemez. Nitekim son dönemlerde Batı ülkelerinde pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış; bu sayede şirketler teknolojinin sınırsız imkanlarını da kullanmak suretiyle hedef kitle ve müşteriye daha kolay ulaşır olmuşlardır. Bu programda dijital pazarlama ve sosyal medyanın tüm yönleri ile anlaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Dijital Pazarlama
 • E Ticaret
 • Performansa Dayalı Dijital Pazarlama
 • Viral Pazarlama
 • Sosyal Medya Pazarlaması
 • E-Mail Marketing
 • Türkiye sosyal medya pazarlama örnekleri
 • Dijital iş geliştirme ve yeni modeller
 • Dijital medya planlama ve satın alma
 • Mobil pazarlama
 • E-mail pazarlama
 • E-satış / e ticaret ve ödeme sistemleri
 • Seo /sem
 • Dijital Pr
 • Örnek Vaka Çalışmaları
ŞİKAYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Müşteri odaklı çalışan, müşteri istek ve beklentilerine önem veren, müşteri memnuniyetini ölçmek için etkin yöntemlere sahip olmak isteyen kuruluşlar için müşteri şikayetlerinin değerlendirmesi açısından yeni yaklaşımlar sunan, müşteri ilişkileri yönetimi felsefesinin uluslararası rehberi olan standart ve uygulamaları hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Müşteriler neden şikayet eder
 • Müşteri şikayet yöntemleri
 • Kuruluşların müşteri şikayetlerine yaklaşımı
 • Müşteri şikayetlerine cevap verme
 • Müşteri şikayetlerine cevap verecek personelin yapması gerekenler
 • Şikayette bulunan müşterilerin beklentileri
STRATEJİK İLETİŞİM VE KURUMSAL İTİBAR EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitimle, firmanızın, günümüzde vazgeçilmez bir iş stratejisi unsuru olan konumunu izleyerek; kamuoyu, tüketicileriniz ya da paydaşlar nezdindeki güven ya da yaklaşımdaki değişimleri önceden görüp aksiyon alabilmek veya pozitif duyguları daha da yükseğe çıkartacak bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurumsal İletişim Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Stratejik İletişim Yönetimi
 • Sosyal Ağ Oluşturulması
 • Yüksek Teknoloji Yönetimi
 • Kurum içi ve Kurumlar arası İletişimi
 • Kurumsal Kriz İletişimi Yönetimi
 • Kurumsal İtibar Yönetimi Sürecinin Başlatılması
 • Geleceğe dönük olarak Kurum ve markası için uzun vadeli itibar yönetimi ve imaj yapılandırılması.
 • Hedef Kitle Değerlendirme ve Analizi
 • Hedef kitlenin Duygusal Algılarına Dönük Projeler
 • Saha çalışmalarında “Kurum imajı Yönetimi” (Efsaneleştirme)
 • Hedef kitlesinin esasta ihtiyacı olan kavramların tespiti ve değerlendirilmesi
 • Doğru iletişim için geliştirilebilir gereksinimler
 • İletişim Sürecinde Verimlilik esaslı Ekip Çalışması, Organizasyonu ve
 • Motivasyonun artırılması
 • Medya ile İlişkiler ve Basın ofisi Organizasyonu ile birlikte, Etkili bir Kriz
 • Yönetimi Masası için Eğitim ve Kurumsal Sürecin Denetimi
 • Gündem oluşturma teknikleri
 • Fuar, Seminer, Toplantı, Etkinlik ve Organizasyon yönetimi
 • Hedef Kitlenin Gerçekçi Taleplerine Yönelik Araştırma Yöntemleri
 • Etkili Kampanya Yönetimi ve Tanıtım Prodüksiyonların
 • Bütçelendirilmesi ve Sisteminin Kurulması Kurumun pazarlama için;
 • Beden Dilini Kullanma, Diksiyon ve Etkili Hitabet Tekniklerini
 • Geliştirme Sosyal iletişim Amaçlı IT (Bilişim) Teknolojilerini Etkin Kullanma
 • Yeni İletişim Mecralarının Oluşturulması
SATIŞ BECERİLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitimle; satış danışmanlarının (satış temsilcisi veya satış mühendisleri) hedeflerine ulaşmalarını sağlamak üzere kalıcı davranış değişiklikleri edinmeleri ve kazanmış oldukları bilgi ve becerileri hayata geçirmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Müşteri kimdir? Siz hangi ihtiyacı karşılıyorsunuz?
 • Müşteri ne bekler?
 • Satışın aşamaları, randevu, Müşteri ziyareti, ihtiyaç tespiti, çözüm sunma.
 • Özellik nedir / Fayda nedir?
 • Fiyatı anlatma
 • İtirazlarla başa çıkma
 • Satışı sonlandırma
 • Başarılı satış için öneriler
 • Satış danışmanın günlüğü; Kendini yönetme
 • Misyon ve değerleriniz
 • Satışta Hedeflerin önemi, hedef koyma ve eylem planı yapma
 • Yaratıcı Fikir bulma; yeni müşteri edinme yolları
 • Vakaların derlenmesi paylaşılması
 • Satış görüşmesi senaryo yazılması ve video çekimleri
 • Çekilen videoların izlenmesi grup içinde değerlendirilmesi bir eylem planı yazarlar.
 • İdeal satış danışmanının hangi beceri ve özellikleri olmalıdır?
 • Katılımcılar bireysel olarak kendilerini değerlendirirler ve kendilerine bir eylem planı yazarlar.

X

LEARNİNGA BİREYSEL EĞİTİM PAKETLERİMİZLE KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ.

ŞİMDİ GRUPFONİ İLE FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Grupfoni Fırsatı için Tıklayınız.    

Kurumsal Learninga için iletişime geçiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Tarih : 22.09.2017
Saat : 19:07
Yer : ahahahahha

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 00.00.0000
Saat : 00:00
Yer : Lorem ipsum

Turquality kapsamındaki firmaların ihtiyacı olan Turquality uzmanlığını sektörün en deneyimli danışmanlarından öğrenme fırsatı.

Eğitim İçeriği: 
– Turquality hakkında genel bilgi
– EB UUE’ye göre harcama belgelerinin düzenlenmesi
– Harcama öncesinde hazırlanması gereken dokümanlar
– Şirket içi Turquality süreç akışlarının belirlenmesi
– Turquality bütçe planının hazırlanması
– Kabul edilen en iyi örnekler üzerinde vaka incelemesi
– Reddedilen kötü örnekler üzerinde vaka incelemesi
– TQ Otomasyon sistemi kullanımı
– Turquality Performans Yönetimi

Tarih : 18 – 19 Ağustos 2017
Saat : 10.00 – 17.30
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 

Tarih : 15 – 16 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Tarih : 22 – 23 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli öğrenmek olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, is ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. Iletisim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10.00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalısan ve
yönetici davranışları gerçeklestirmek, çalısan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ısıgında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri
sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, is doyumu, is verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Egitimin Içerigi:

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Egitimin Amacı: MS Excel, is dünyasında çok yogun sekilde kullanılan araç haline gelmistir. Excel’in etkin bir sekilde kullanılması
firmalarda önemli verimlilik artısını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düsmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalısanların
Excel’i etkin bir sekilde kullanmaları çalısmalarını daha kısa zamanda ve basarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak
saglamaktadır.

Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük is hayatında karşılaşılabilecekleri
çesitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i
daha verimli bir sekilde kullanabileceklerdir.

Tarih : 13 – 14 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

*Eğitime katılanlara Learninga’dan kullanıcı açılıp office online eğitimleri açılacaktır.

Eğitimin Amacı: Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için degismek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin isletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçisin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına
bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Tarih : 28 – 29 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 16 – 17.09.2017
Saat : 10:00
Yer : İstanbul

(Yeri belli olduğu zaman katılımcılara bilgi verilecek.)