OFİS ve BİLGİSAYAR PROGRAMLARI EĞİTİMLERİ

Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez unsurları arasında yer almak- tadır. Bir İnternet bağlantısı ile bulunduğumuz bir yerden birkaç saniye içerisinde dünyanın öbür ucuna bağlanabilmekte, böylelikle tüm bilgiler anında avuçlarımızın içerisinde yer alabilmektedir. Ofis programları bize günlük hayattaki ve ofislerdeki işlerimizde çalışma kolaylığı ve zaman kazandırmaktadır. Bu eğitimlerle amaçlanan; katılımcıların çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorun- ların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim kazandırmak ve çalışanların iş akışını kolaylaştıracak hızlı ve etkin kılacak donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

BUSINESS EXCEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: MS Excel, iş dünyasında çok yoğun şekilde kullanılan araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması firmalarda önemli verimlilik artışını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalışanların Excel’i etkin bir şekilde kullanmaları çalışmalarını daha kısa zamanda ve başarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak sağlamaktadır. Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük iş hayatında karşılaşabilecekleri çeşitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i daha verimli bir şekilde kullanabileceklerdir.

Eğitimin İçeriği:  

 • Dosya ve Çalışma Sayfalarını Şifrelemek
 • Eğer (If) formülü kullanımının varyasyonları
 • Düşeyara (Vlookup) formülünde Yaklaşık (True) ve Tam Eşleşme (False) Metodları
 • Eğersay (Countif) ve Etopla (Sumif) formüllerinin çoklu kullanımları
 • Tarih ve Metin ile ilgili gelişkin formüller.
 • Ad yöneticisi (Name Manager) kullanımı
 • Makro çalıştırma, kopyalama ve Web’den makro kullanımı
 • Tahmin (Forecast),
 • Eğilim (Trend) formülleri
 • Finansal Formül kullanımları
 • Formül sonuçlarında Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) aracı kullanım yöntemleri
 • Dış Veri Alma araçları (Get External Data)
 • Veri Doğrulama (Data Validation) araçlarının kullanımı
 • Durum çözümleme (What-If Analysis) araçlarının kullanımı
 • Özet (Pivot) tablo kullanımı
 • Veritabanı formülleri
 • Filtre kullanımı
 • Alt toplam (Subtotal) kullanımı
 • Birleştir (Consolidation) kullanımı
 • Veri girişlerinin düzenlenmesi ve kontrol
 • Arama ve başvuru fonksiyonları
 • Formül hata mesajları (Error Warnings)
MS VİSİO EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: :Microsoft Office Visio çizim ve diyagram oluşturma yazılımıdır. Bu eğitim ile anlaşılması güç, karmaşık metin ve tablolardan bilgiyi kolayca okunabilecek diyagramlar oluşturulabilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede işletme genelinde kurumsal sistemler, kaynaklar ve süreçlerle ilgili bilgileri anlamak, bu bilgilere göre hareket etmek ve bunları paylaşmak için Office Visio da bulunan çok çeşitli diyagramlar kullanılabilecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Visio’ya Giriş
  – Visio Ortamı
  – Visio Pencerelerini Tanımak
  – Şablonları Kullanmak
  – Yardım Menüsünü Kullanmak Şekilleri Kullanma
  – Şekiller Yaratmak
  – Şekilleri Taşımak ve Boyutlandırmak
  – Şekilleri Döndürmek
  – Şekillere Metin Eklemek
  – Şekil Metinlerini Biçimlendirmek Temel Diyagramlar
  – Şekilleri Gruplamak
  – Şekilleri Hizalamak
  – Stilleri Uygulamak
  – Çizgi Stillerini Kullanmak
  – Metin ve Dolgu Renk Stillerini Uygulamak Akış Diyagramları
  – Şekilleri Birbirine Bağlamak
  – Çizgi-Eğri Bağlantılar Yaratmak
  – Kenarlık ve Başlıkları Kullanmak
  – Arkaplanı Değiştirmek
  – Renk Şemalarını Uygulamak Organizasyon Şemaları
  – Organizasyon Şeması Yaratmak
  – Çalışanlar Tanımlamak
  – Özellikleri Değiştirmek
  – Çalışanları Gizlemek
  – Stilleri Değiştirmek
  – Organizasyon Şeması Sihirbazını Kullanmak
  – Dosyadan Veri Alarak Şemayı Otomatik Oluşturmak
 • Proje Diyagramları
  – Gantt Grafikleri Oluşturmak
  – İşleri Tanımlamak
  – Projeyi İzlemek
  – Takvimi Kullanmak Ağ Diyagramları
  – Ağ Diyagramı Oluşturmak
  – Şekilleri Bağlamak ve Hizalamak
  – Raporlar Yaratmak
  Diğer Programlarla Çalışma
  – Visio Çizimlerini Diğer Office Programlarında Kullanmak
  – Visio Çizimlerini Diğer Office Dosyalarına Bağlamak
  – Şekilleri Veritabanına Aktarmak
  – Web Ortamında Visio Çizimlerini Kullanmak Örnek aksiyonlar üzerinde Visio uygulamaları
MS ACCESS EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Elinizde bulunan çok fazla bilgiye (veritabanı) hızla ulaşabilmenizi ve bu bilgileri farklı kriterlere göre analiz edebilmenizi sağlamaktır. Veritabanı bulunan ve bunları belirli krite ve ihtiyaçlara göre yönetmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Proje Nedir?
 • Planlama ve Yönetim Proje Yönetimi Sürecinin Adımları
 • MS Project’e Giriş Proje Görünümleri ve Araç Çubukları
 • Yeni Bir Projenin Oluşturulması Takvimler Aktivitelerin Girilmesi
 • Özet / Alt / Yinelenen Aktiviteler
 • WBS Yapısının Kurulması Aktivitelerin Bağlanması (İlişkiler)
 • Kısıtlar ve Milestone’larla Çalışma Açıklama ve Notların Eklenmesi
 • Kaynak Kütüphanesinin Oluşturulması
 • Maliyet Bilgilerinin Oluşturulması Kaynakların Atanması
 • Kritik Yol Analizi Kritik Aktiviteler ve Bolluklar
 • Proje Planının Optimizasyonu Baseline (Hedef Program) Oluşturma
 • İlerlemenin Girilmesi Projenin Güncel Durumu
 • Analizler ve Karşılaştırmalar (Süre – Maliyet – Kaynaklar)
 • Filtreleme Sıralama Gruplandırma Raporlama Standart Raporlar
 • Özel Raporların Oluşturulması Özel Görünümler
 • Format Ayarları ve Çıktı Alınması
 • Diğer Programlarla Veri Alışverişi
MS PROJECT EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: MS Project, plan oluşturma, kaynakların görevlere atanması, aşama takibi, bütçe yönetimi ve iş yükü analizigibi konularda yardımcı olması amacıyla tasarlanmış proje yönetimi uygulaması olarak, proje yöneticilerine geniş kolaylıklar sağlamaktadır.MS Project Eğitimi, sonunda; küçük ölçekli projelerden geniş kapsamlı olanlara kadar projelerin nasıl yönetileceğini ve nasıl etkili kullanılacağını öğrenirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

 • Rekabet Ortamında Üretim Planlama
 • Üretim Yönetimi ve Sistemleri
 • Talep Tahminleri
 • Malzeme Planlama Süreçleri
 • Üretim Planlama ve Ana Üretim Çizelgeleme
 • Uzun Vadeli Stratejik Planlama
 • ERP Sistemlerinde Üretim Planlama
 • Kapasite Planlama
 • Montaj Hatlarının Dengelenmesi
 • Üretim Çizelgeleme
SPSS EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: : SPSS, özel şirketler ve kamu kurumları tarafından en sık kullanılan yazılımlardan biridir. SPSS’in kullanım alanı oldukça geniştir. SPSS, sosyal bilimciler, anket firmaları, sağlık firmaları, eğitim kurumları, kamu ve özel şirket çalışanları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.SPSS Eğitimi süresince, örnek çalışmalar ve gerçek yaşamdan alınan örneklerle SPSS’i kısa sürede öğrenirsiniz. SPSS Eğitimi, İstatisik ve analiz uygulamalarıyla, SPSS yazılımını basit bir dille anlamanızı sağlar.

Eğitimin İçeriği:

 • Anket Tasarımı
 • Değişken Ve Ölçek Türleri
 • Spss’te Değiken Tanımlanması Ve Veri Girişi
 • Spss Genel Tanıtımı
 • Betimsel İstatistik
 • Normallik Analizi
 • Tek Örneklem T-Testi
 • Bağımsız Örneklem T-Testi
 • Bağımlı Örneklem T-Testi
 • Varyans Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Prametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
 • Güvenirlilik Analizi
 • Temel Bileşenler Analizi
 • Faktör Analizi

X

LEARNİNGA BİREYSEL EĞİTİM PAKETLERİMİZLE KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ.

ŞİMDİ GRUPFONİ İLE FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Grupfoni Fırsatı için Tıklayınız.    

Kurumsal Learninga için iletişime geçiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Tarih : 22.09.2017
Saat : 19:07
Yer : ahahahahha

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 00.00.0000
Saat : 00:00
Yer : Lorem ipsum

Turquality kapsamındaki firmaların ihtiyacı olan Turquality uzmanlığını sektörün en deneyimli danışmanlarından öğrenme fırsatı.

Eğitim İçeriği: 
– Turquality hakkında genel bilgi
– EB UUE’ye göre harcama belgelerinin düzenlenmesi
– Harcama öncesinde hazırlanması gereken dokümanlar
– Şirket içi Turquality süreç akışlarının belirlenmesi
– Turquality bütçe planının hazırlanması
– Kabul edilen en iyi örnekler üzerinde vaka incelemesi
– Reddedilen kötü örnekler üzerinde vaka incelemesi
– TQ Otomasyon sistemi kullanımı
– Turquality Performans Yönetimi

Tarih : 18 – 19 Ağustos 2017
Saat : 10.00 – 17.30
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 

Tarih : 15 – 16 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Tarih : 22 – 23 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli öğrenmek olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, is ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. Iletisim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10.00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalısan ve
yönetici davranışları gerçeklestirmek, çalısan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ısıgında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri
sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, is doyumu, is verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Egitimin Içerigi:

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Egitimin Amacı: MS Excel, is dünyasında çok yogun sekilde kullanılan araç haline gelmistir. Excel’in etkin bir sekilde kullanılması
firmalarda önemli verimlilik artısını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düsmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalısanların
Excel’i etkin bir sekilde kullanmaları çalısmalarını daha kısa zamanda ve basarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak
saglamaktadır.

Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük is hayatında karşılaşılabilecekleri
çesitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i
daha verimli bir sekilde kullanabileceklerdir.

Tarih : 13 – 14 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

*Eğitime katılanlara Learninga’dan kullanıcı açılıp office online eğitimleri açılacaktır.

Eğitimin Amacı: Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için degismek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin isletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçisin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına
bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Tarih : 28 – 29 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 16 – 17.09.2017
Saat : 10:00
Yer : İstanbul

(Yeri belli olduğu zaman katılımcılara bilgi verilecek.)