SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Dünyada ve ülkemizde Satın alma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar hızla artmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satın alma, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygu- lanması gerekmektedir. Bu program bu alanda temel bilgi ve deneyimi olanlara daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır.

SATIN ALMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Küresel rekabet ortamında satın alma faaliyetleri işletmeler için stratejik bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerin bulunması, onlarla olan ilişkilerin yönetilmesi, pazarlık süreçleri, tedarikçi ilişkileri, satın almada pazar araştırması gibi bir dizi faaliyetin bu eğitimle öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitimi ile Satın alma mesleğini icra eden kişilerin bilgilerinin güncellenmesi, satın alma hakkındaki yeni teknik ve yöntemlerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Satın Alma Kavramı
 • Küresel Rekabet Ortamında İşletme Satın alma Faaliyetlerinin Değişen Rolü
 • Stratejik Satın Alma,
 • Malzeme Yönetimi ve Satın alma Planlaması
 • İşletme Hedef ve Amaçlarıyla Satın alma Faaliyetlerinin Uyumu
 • Satın alma Departmanının Organizasyonu BÜTÇE
 • Satın alma Bölümünün İşletme İçerisindeki İşlevi
 • İşletme Organizasyon Şemalarında Satın alma Departmanının Yeri
 • Satın alma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosedürleri ve Bilgi Akışları
 • Satın alma Yönetici ve Çalışanlarının Nitelikleri
 • Satın alma Yöneticisinin Sorumluluk Alanları
 • Örgütsel Pazarlarda Alıcı Davranışı
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 • Tedarikçi Seçimi, Tedarikçi Değerlemesi ve Tedarikçi İlişkileri
 • Araştırma, Bütçe, Değerleme ve Raporlama
 • Tedarikçinin Mevcut Durumu; Güvenilirlik, Çalışanlar, Coğrafya vb.
 • Teslimat Kapasitesi; Hizmetler, Teslimat Kapasitesi, Kaynaklar, Coğrafya, vb.
 • Süreçler; Proje Yönetimi, Muhasebe, Tasarım, vb.
 • Teknolojik Seviye; Altyapı, Gelişim Çevresi, Emniyet, vb.
 • Finansal/Ticari Seviye; Sürdürülebilirlik, Entelektüel Sermaye ve Kapasite, vb.
 • Tedarikçi Kültürü; Profesyonellik, Esneklik, Taahhütler, Açıklık, Samimiyet, vb.
 • Satın almada Pazarlık Müzakere Kavramı
 • Pazarlık Planlaması ve Pazarlığa Hazırlanma
 • Profesyonellik ve Etik
 • Satın alma – Lojistik Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İşletme Kaynak Planlaması (ERP)
 • E-Satın alma
TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: :Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli şekilde karşılanabilmesi için; tedarik, üretim ve dağıtım sisteminde gelişmiş planlamalar oluşturmak gerekmektedir. Maliyetleri azaltmak, Verimliliği arttırmak, planlı, hızlı, esnek ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi kurmak, üretim ve dağıtım sistemlerinin gelişimini sağlamak Lojistik Yöneticilerinin başlıca hedefidir.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda dünya ve ülkemiz hızla gelişmekte her geçen gün yeni teknolojiler, sistemler ve yöntemler oluşturulmakta; Rekabet giderek artmaktadır. Bu eğitimde, Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi detaylı olarak irdelenecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Lojistik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Talep tahmini ve Stok Yönetimi
 • Depo Tasarımı ve Yönetimi
 • Taşımacılık Yönetimi ve Stratejileri
 • Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yatırım Kararlarının Analizi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 • Lojistik ve Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
 • Sürdürülebilir Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Vakalarla Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
DEPO VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Üretim ve hizmetlerde devamlılığı sağlamak, talepleri müşteri odaklı olarak istenilen zamanda ve kalitede üretmek oldukça önemli bir süreçtir. Amaç üretim ve hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda stok yönetiminin nasıl yapılacağını, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulacağını ve stok malzemelerin depo yönetiminin nasıl yapılacağını aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Depolama nedir?
 • Neden gereklidir?
 • Faydaları nelerdir?
 • Depo ve depocunun önemi
 • Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
 • Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş Sıfır hatalı stok yönetimi
 • Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)
 • Güvenli çalışma
 • Deponun iç organizasyonu
 • Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
 • Depo yerinin seçimi
 • Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
 • Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
 • Depo değerlendirme ölçütleri.
 • Etkin depolama işlemleri
 • Depo verimlilik esasları ve hesapları
 • Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları
 • Adresleme teknikleri
 • Mal hareket şekilleri
 • Depo projelendirme esasları
 • Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
 • Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
 • Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı Temel depolama prosedürleri
 • Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
 • Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
 • Malzeme kodlama sistemleri
ÜRETİM PLANLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim programı ile kurumun planlama süreçlerinin iyileştirilmesine ve rekabet avantajı sağlayacak üretim planlama ve çizelgeleme süreçleri geliştirilmesine yönelik teorik bilgi ve uygulama örnekleri sunulacaktır. Bu sayede tüm kaynakların operasyonel verimliliği, kurumun teslimat performansı ve müşterilerin memnuniyeti artırılabilecek, öte yandan da tedarik, üretim, dağıtım ve stok maliyetleri düşürülebilecektir.Üretim planlamanın tüm unsurlarının anlatıldığı bu eğitim kapsamında klasik planlama yöntemleri ve yenilikçi optimizasyon teknikleri karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde paylaşılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Rekabet Ortamında Üretim Planlama
 • Üretim Yönetimi ve Sistemleri
 • Talep Tahminleri
 • Malzeme Planlama Süreçleri
 • Üretim Planlama ve Ana Üretim Çizelgeleme
 • Uzun Vadeli Stratejik Planlama
 • ERP Sistemlerinde Üretim Planlama
 • Kapasite Planlama
 • Montaj Hatlarının Dengelenmesi
 • Üretim Çizelgeleme
SATIN ALMA VE PAZARLIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: : Serbest rekabet ortamında satın alma faaliyetleri firmalar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerin bulunmasından pazarlık süreçlerine, tedarikçi ilişkilerinden satın alma pazar araştırmasına kadar bir dizi faaliyet kendi aralarında sürekli etkileşim halindedir. Eğitimde satın alma ve pazarlama sektöründe nasıl iş yapılacağı anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Satın Alma Kavramı
 • Küresel Rekabet Ortamında İşletme Satın Alma Faaliyetlerinin Değişen Rolü
 • Stratejik Satın Alma,
 • Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Planlaması
 • İşletme Hedef ve Amaçlarıyla Satın Alma Faaliyetlerinin Uyumu
 • Satın Alma Departmanının Organizasyonu
 • Satın Alma Bölümünün İşletme İçerisindeki İşlevi
 • İşletme Organizasyon Şemalarında Satın Alma Departmanının Yeri
 • Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme
 • Prosedürleri ve Bilgi Akışları
 • Satın Alma Yönetici ve Çalışanlarının Nitelikleri
 • Satın Alma Yöneticisinin Sorumluluk Alanları
 • Örgütsel Pazarlarda Alıcı Davranışı
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 • Tedarikçi Seçimi,
 • Tedarikçi Değerlemesi ve Tedarikçi İlişkileri Araştırma,
 • Bütçe, Değerleme ve Raporlama
 • Tedarikçinin Mevcut Durumu; Güvenilirlik, Çalışanlar, Coğrafya vb.
 • Teslimat Kapasitesi; Hizmetler, Teslimat Kapasitesi, Kaynaklar, Coğrafya, vb.
 • Süreçler; Proje Yönetimi, Muhasebe, Tasarım, vb.
 • Teknolojik Seviye; Altyapı, Gelişim Çevresi, Emniyet, vb.
 • Finansal/Ticari Seviye; Sürdürülebilirlik, Entelektüel Sermaye ve Kapasite, vb.
 • Tedarikçi Kültürü; Profesyonellik, Esneklik, Taahhütler, Açıklık, Samimiyet, vb.
 • Satın Almada Pazarlık Müzakere Kavramı
 • Pazarlık Planlaması ve Pazarlığa Hazırlanma Profesyonellik ve Etik
 • Satın Alma – Lojistik Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İşletme Kaynak Planlaması (ERP)
 • E-Satın Alma

X

LEARNİNGA BİREYSEL EĞİTİM PAKETLERİMİZLE KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ.

ŞİMDİ GRUPFONİ İLE FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Grupfoni Fırsatı için Tıklayınız.    

Kurumsal Learninga için iletişime geçiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Tarih : 22.09.2017
Saat : 19:07
Yer : ahahahahha

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 00.00.0000
Saat : 00:00
Yer : Lorem ipsum

Turquality kapsamındaki firmaların ihtiyacı olan Turquality uzmanlığını sektörün en deneyimli danışmanlarından öğrenme fırsatı.

Eğitim İçeriği: 
– Turquality hakkında genel bilgi
– EB UUE’ye göre harcama belgelerinin düzenlenmesi
– Harcama öncesinde hazırlanması gereken dokümanlar
– Şirket içi Turquality süreç akışlarının belirlenmesi
– Turquality bütçe planının hazırlanması
– Kabul edilen en iyi örnekler üzerinde vaka incelemesi
– Reddedilen kötü örnekler üzerinde vaka incelemesi
– TQ Otomasyon sistemi kullanımı
– Turquality Performans Yönetimi

Tarih : 18 – 19 Ağustos 2017
Saat : 10.00 – 17.30
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 

Tarih : 15 – 16 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Tarih : 22 – 23 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli öğrenmek olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, is ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. Iletisim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10.00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalısan ve
yönetici davranışları gerçeklestirmek, çalısan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ısıgında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri
sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, is doyumu, is verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Egitimin Içerigi:

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Egitimin Amacı: MS Excel, is dünyasında çok yogun sekilde kullanılan araç haline gelmistir. Excel’in etkin bir sekilde kullanılması
firmalarda önemli verimlilik artısını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düsmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalısanların
Excel’i etkin bir sekilde kullanmaları çalısmalarını daha kısa zamanda ve basarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak
saglamaktadır.

Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük is hayatında karşılaşılabilecekleri
çesitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i
daha verimli bir sekilde kullanabileceklerdir.

Tarih : 13 – 14 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

*Eğitime katılanlara Learninga’dan kullanıcı açılıp office online eğitimleri açılacaktır.

Eğitimin Amacı: Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için degismek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin isletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçisin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına
bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Tarih : 28 – 29 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 16 – 17.09.2017
Saat : 10:00
Yer : İstanbul

(Yeri belli olduğu zaman katılımcılara bilgi verilecek.)