UZMANLIK EĞİTİMLERİ

Uzmanlık eğitimleri ile eğitimi alanlara, alanında tüm yetkinliklerin kazandırılması ve alanında uzman kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitimler sayesinde ilgili alanda kendinizi geliştirmiş ve gerekli tüm bilgileri edinmiş olacaksınız.

PROJE YAZIM VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: İş hayatının hızla gelişen ortamında projelerin uygun araç ve teknikler kullanılarak yönetilmesi ve bu sayede zaman ve maliyetlerin istenilen kalite kriterlerine uygun olarak yönetilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Proje Yönetimi Eğitimi; bilgi ve becerilerinin kullanılması, projelerin başarı şansını artırmaktadır. Bu da Proje Yönetiminin giderek daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır.

Proje Yönetimi Eğitimi , PMI (Proje Yönetimi Enstitüsü) yaklaşımı temel alınarak proje yönetimi süreçlerinin ve bilgi alanlarının katılanlara aktarıldığı bir programdır.

PMI yaklaşımında Başlatma, Planlama, Yürütme, Kontrol/İzleme ve Kapatma süreçleri ele alınacak ve bu süreçlerle birlikte Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik bilgi alanlarının proje içerisinde nasıl ve ne zaman uygulandığı aktarılacaktır.

Projeler Kapsam, Zaman ve Maliyet olmak üzere 3 ayaktan oluşan saç ayağı üzerinde dururlar. Bu saç ayaklarının doğru şekilde planlanması ve yürütülmesi de kaliteyi oluşturur. Yani bu 4 faktör birbiri ile doğrudan ilişkilidir ve herhangi birisindeki değişiklik en az bir tanesini etkiler. Bu eğitimde bu ilişkiler ele alınacaktır. Bir proje en doğru şekilde nasıl yönetilir metodolojik olarak, PMI araç ve teknikleri kullanılarak, işlenecektir.

 

Proje Yönetimi Eğitimi Kazandırdıkları:Proje Yönetimi Eğitimi amacı; uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.
Proje Yönetimi Eğitimi sonunda; , projenin hedeflerine uygun olarak planlama yapmanın önemi öğrenilir. Kapsam, zaman ve maliyet temel çizgileri içerisinde projeyi nasıl yönetileceği ve bu kavramların önemi öğrenilir.
Proje için gerekli kaynakların nasıl belirleneceği, kaynakların nasıl yönetileceği ve kaynaklar arası çatışmaların nasıl çözümleneceği, kaynaklarla birlikte proje maliyetlerini kontrol etmek öğrenilir.
Projedeki riskleri belirlemeyi, risklerin nasıl yönetileceğini, nasıl önleneceğini veya risklerden nasıl faydalanılabileceği öğrenilir. Proje ilerlerken, projenin nasıl kontrol edileceği, planlanan ve gerçekleşenlerin nasıl takip edileceği, projenin kalite gereksinimlerinin karşılanıp karşılamadığının nasıl kontrol edileceği öğrenilir.
Projenin nasıl dokümante edileceğini, projeden çıkarılan derslerin sonraki projelere nasıl aktarılacağını ve nasıl kullanılacağı öğrenilir.
Son olarak da eğitimin parçası olan MS Project ile, projedeki kapsam, zaman, maliyet ve kaynak yönetimlerinin bir arada nasıl kontrol ve takip edileceği öğrenilir. Proje ile ilgili raporlar hazırlanabilir.

Eğitimin İçeriği:  

 • Proje Yönetimine Giriş
 • Proje ve Operasyon
 • Proje Yönetimi nedir?
 • Alt Proje, Program, Portföy nedir?
 • Proje Yönetimi Süreçleri
 • Başlangıç Süreçleri
 • Planlama Süreçleri
 • Yürütme Süreçleri
 • İzleme ve Kontrol Süreçleri
 • Kapanış Süreçleri
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Entegrasyon Yönetimi
TURQUALITY UZMANLIK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: 21. Yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve verimli bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için kalite sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin kalite alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Eğitimin İçeriği:  

 • TURQUALITY Nedir?
  – Değerlendirmede göz önüne alınan konular
 • STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ
  – Stratejik Plan
  – Vizyon, Misyon ve Temel Değerler
  – Stratejik Hedefleri İçeren Doküman
  – İş Planları
  – Yurtdışı Pazarlara Giriş Stratejileri
  – Gelir ve Gider Bütçesi
  – Bütçe Takip Raporları
  – Finansal Raporlar
  – Kurumsal Performans Yönetimine İlişkin Ölçütler MARKA YÖNETİMİ
  – Marka stratejisi dokümanı
  – Markaya ilişkin yapılan araştırmaların raporları
  – Marka performansı niceliksel ve/veya niteliksel olarak
  ölçülüyorsa, performans ölçütlerini ve sonuçlarını gösteren doküman
  – Çalışanlara marka kimliği konusunda verilen eğitimler
  – Marka iletişim planı
  – Kampanya / promosyon planlama ve performans takip dokümanları
  – Private Label ile yapılan satışların toplam satışlara oranı
  – Dolaylı satış kanalları ile ilgili bilgi
  – İhracat Yaptığı Her Ülke İçin İlgili Markanın Pazar Payı
  – Marka Performans Ölçütleri YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
  – Ürün tasarım ve geliştirme strateji dokümanı
  – Strateji geliştirme sürecine ilişkin prosedür
  – Yeni Ürün Geliştirme Performans Ölçütleri
  – Ürün Tasarım ve Sunum Stratejisi
 • PAZARLAMA, MÜŞTERİ VE TİCARET YÖNETİMİ
  – Tüketici Segmentasyonu
  – Tüketici Veri Kaynakları
  – Müşteri Bilgileri Detay Raporu
  – Sadakat Programları
  – Satış ve Pazarlama Planı Örnekleri
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
  – Tedarik Zinciri Stratejisi Dokümanı
  – Tedarik zinciri politikalarına ilişkin doküman
  – Tedarik Zinciri Stratejisi Ana Öncelikleri İNSAN KAYNAKLARI
  – İnsan Kaynakları Strateji dokümanı
  – İnsan Kaynakları Stratejik hedefleri
  – Etik ve Ahlaki Değerleri içeren doküman KURUMSAL YÖNETİM
  – Aile anayasası
  – Yıllık faaliyet raporu
  – İç denetim rapor örnekleri
  – Sosyal sorumluluk projelerinin örnekleri
 • BİLGİ SİSTEMLERİ
  – Stratejik Planı
  – Bilgi sistemlerinin (BS) kurum stratejisini nasıl desteklediğine ilişkin doküman
  – Performans ölçümünde kullanılan ölçütlerin, performans ölçümleri ve raporlar
  – Kurumsal kaynak planlaması
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: 21. yüzyılın küresel pazarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve etkili iş süreçlerine sahip olmaları gerekmektedir. Şirkete ait tüm iş süreçlerinin başarısı için ise yeni teknolojilerin ve de özellikle bilişim sistemlerinin yönetimi hayati öneme sahiptir.Bu programının amacı; Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan yöneticilerin, MIS alanındaki teknik ve yönetsel bilgilerini zenginleştirmek, stratejik düşünme becerilerini artırmak ve liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Eğitimin İçeriği:  

 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Veri Tabanları ve Yönetimi
 • Yöneticiler İçin Bilgi Teknolojileri
 • Karar Vermede Sayısal Teknikler
 • Veri Toplama, İşleme ve İstatiksel Analiz
 • Veri Madenciliği
 • Proje Yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama

X

LEARNİNGA BİREYSEL EĞİTİM PAKETLERİMİZLE KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ.

ŞİMDİ GRUPFONİ İLE FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Grupfoni Fırsatı için Tıklayınız.    

Kurumsal Learninga için iletişime geçiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Tarih : 22.09.2017
Saat : 19:07
Yer : ahahahahha

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 00.00.0000
Saat : 00:00
Yer : Lorem ipsum

Turquality kapsamındaki firmaların ihtiyacı olan Turquality uzmanlığını sektörün en deneyimli danışmanlarından öğrenme fırsatı.

Eğitim İçeriği: 
– Turquality hakkında genel bilgi
– EB UUE’ye göre harcama belgelerinin düzenlenmesi
– Harcama öncesinde hazırlanması gereken dokümanlar
– Şirket içi Turquality süreç akışlarının belirlenmesi
– Turquality bütçe planının hazırlanması
– Kabul edilen en iyi örnekler üzerinde vaka incelemesi
– Reddedilen kötü örnekler üzerinde vaka incelemesi
– TQ Otomasyon sistemi kullanımı
– Turquality Performans Yönetimi

Tarih : 18 – 19 Ağustos 2017
Saat : 10.00 – 17.30
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 

Tarih : 15 – 16 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Tarih : 22 – 23 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli öğrenmek olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, is ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. Iletisim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10.00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalısan ve
yönetici davranışları gerçeklestirmek, çalısan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ısıgında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri
sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, is doyumu, is verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Egitimin Içerigi:

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Egitimin Amacı: MS Excel, is dünyasında çok yogun sekilde kullanılan araç haline gelmistir. Excel’in etkin bir sekilde kullanılması
firmalarda önemli verimlilik artısını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düsmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalısanların
Excel’i etkin bir sekilde kullanmaları çalısmalarını daha kısa zamanda ve basarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak
saglamaktadır.

Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük is hayatında karşılaşılabilecekleri
çesitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i
daha verimli bir sekilde kullanabileceklerdir.

Tarih : 13 – 14 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

*Eğitime katılanlara Learninga’dan kullanıcı açılıp office online eğitimleri açılacaktır.

Eğitimin Amacı: Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için degismek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin isletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçisin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına
bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Tarih : 28 – 29 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 16 – 17.09.2017
Saat : 10:00
Yer : İstanbul

(Yeri belli olduğu zaman katılımcılara bilgi verilecek.)