YETKİNLİK GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

Özelikle yönetim kademesinde bulunan veya yönetici adayı konumundaki profesyonellerin kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel katılıma açık veya kurum ihtiyacına ilişkin ‘‘kurum içi’’ eğitim programlarıdır. Bu programdaki eğitimler, odağına yönetim ve liderlik olgularını alarak, çalışanların ve yöneticilerin iş-insan yönetiminde başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak yol ve yöntemlerle ilgili gelişimi desteklemeyi, liderlikte fark yaratan bir performans sergilemelerini sağlayacak becerileri geliştirmeyi ve geleneksel yöntemlerin çok ötesine geçerek başarısı kanıtlanmış modern yaklaşımları sunmayı hedeflemektedir.

PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim katılımcıların karar alma sürecini hızlandırabilmek, analitik düşünebilme becerisi kazandırabilmek, Problemleri kalıcı olarak çözebilmek, Problemler ortaya çıkmadan önlem alabilmek ve yönetimsel kararları doğru verebilmeyi öğretmeyi amaçlar.

Eğitimin İçeriği:

 

 • Problem Çözme Kavramı
 • Problemi Çözmenin Önündeki Engeller
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Fikir Üretme Teknikleri
 • Beyin Fırtınası
 • Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
 • Zihin Haritaları
 • Güçlü Alan Analizi
 • Odak Grupları
 • Mülakat
 • Sürekli Geliştirme Teknikleri
 • PUKÖ Döngüsü
 • 5N 1 K Tekniği
 • Problem Analiz Teknikleri
 • Akış Diyagramı
 • Sebep Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı)
ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı:  Zamanın bize verilmiş en önemli nimetlerden biri olduğunun farkındalığı. Zaman yönetimi konusunda olumlu tutum geliştirme adına neler yapılabileceği, zamanın kontrol altına aldığımızda neler yapılabileceğinin anlaşılması.

Eğitimin İçeriği:

 • Zamanın önemi
 • Zaman ve biz kavramı
 • Kişisel vizyon, misyon ve hedefler
 • Zamanı nerelere harcamalıyız
 • Önceliklerimiz
 • Zaman hırsızları
 • Zaman envanteri
 • Zaman kullanımı tutumumuzu ölçelim
 • Planlama
 • Ajanda kullanımı
 • Ertelemelerimiz
 • Zamanı etkin kullanma Metotları
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: İş dünyasında pek çoğumuz hemen her gün sunum yapıyoruz. Program, yaptığımız ve yapacağımız sunumlarda, hedef kitlenin ölçülebilir davranışsal değişikliklerini nasıl yaratabileceğimiz tartışılacak ve uygulanacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Sunum Tasarımı
 • Bilgilerin Düzenlenmesi
 • Renklerin Kullanımı
 • Slayt ve Grafik Kullanımı
 • Görsel Materyallerin Kullanımı
 • Sunum Esnasındaki Sergilenmesi Gereken Stil
 • Sunumun Amacı Nedir?
 • Söylenecekler Amaca Uygun Nasıl Aktarılır?
 • Sunumun Etkili Silahları
 • Sunumun Öğeleri
 • Sahneye Koymak
 • Kişisel İmaj Öğeleri
 • Etkin Sunumlarda Kişisel İmaj
 • Etkin Konuşma
 • Beden Dili
 • Görsel Araç ve Malzemelerin Kullanımı
 • “Zor” Dinleyicilerle Başa Çıkma
 • Sunumun Hazırlığı ve Planlaması
 • Kişinin İstediği Algıyı Yaratması için Araçlar
 • Katılımcının İlgisini Sürekli Kılmak
 • Kişisel Tarzı Yaratmak
 • Bireysel Değerlendirmeler
TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcılara etkin takım çalışmasının yararlarını ve takım çalışmasına etki eden faktörleri aktarmak, dinleme, fikir paylaşma, geri bildirim alma-verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerileri geliştirmek, takım çalışması yapmaktaki becerilerin değerlendirilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini sağlamak, takım çalışması yapma yetkinliğini grup çalışması yardımıyla geliştirmek, eğitim ile geliştirilen becerilerin kuruma faydalı kişisel aksiyon planı gelişimini sağlamak.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurum kültürü ve takım ruhu uyumu
 • Yeni bir yol haritası çizmek
 • Neden takım çalışması?
 • Sinerji yaratmak
 • Takım kurma ve yönetme
 • Takım gelişiminin aşamaları
 • Takımın büyüklüğü
 • Takım çalışması kimlerle yapılır?
 • Birlikte çalışma becerileri
 • Takım neden başarısız olur?
 • Kurumsal nedenler
 • Bireysel nedenler
 • Başarılı ve başarısız ekiplerin özellikleri
 • Problem çözme aşamaları
 • Takım çalışmasında gelinecek en son nokta.
KİŞİSEL STRATEJİ YÖNETİMİ VE GELECEĞİ PLANLAMAK

Eğitimin Amacı: Kişilerin kendi yaşamlarının kontrolünü ellerine alıp, hedefledikleri yaşama ulaşmalarını amaçlayan bir çalışmadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Yaşam Çarkı
 • Hedef Çalışması
 • Vizyon-Misyon Oluşturma
 • Kişisel Değerleri Belirleme
 • Bireysel Swot Analizi
 • Zaman Yönetimi
MOTİVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalışan ve yönetici davranışları gerçekleştirmek, çalışan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ışığında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, iş doyumu, iş verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Eğitimin İçeriği:

 

 • Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
 • İç ve Dış Faktörler
 • Takım Arkadaşlığı Kavramı
 • Çalışan Beklentilerinin Belirlenmesi
 • Motivasyon ile ilgili Temel Kavramlar
 • Motivasyon – Stres İlişkisi
 • Motivasyon – Performans İlişkisi
 • Motive Etme Yöntemleri
PROFESYONEL HAYATTA KİŞİSEL İMAJ

Eğitimin Amacı: Bu eğitimle, firmanızın, günümüzde vazgeçilmez bir iş stratejisi unsuru olan konumunu izleyerek; kamuoyu, tüketicileriniz ya da paydaşlar nezdindeki güven ya da yaklaşımdaki değişimleri önceden görüp aksiyon alabilmek veya pozitif duyguları daha da yükseğe çıkartacak bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Doğru ve etkili bir imaja sahip olma yolları
 • Sözel iletişimin gücü
 • Beden dili ve etkili iletişim becerileri
 • Kuruma, pozisyona ve kişiliğe uygun giyinmek
 • Çekicilik, karizma ve etkinin mekanizmasi
 • İş etiketi
 • Kişisel gelişim ile kişisel imaj ilişkisi
  Sosyal yaşam etiketi ve ilk izlenimler
İŞ HAYATINDA DUYGUSAL ZEKA

Eğitimin Amacı: İş ve sosyal yaşamda başarılı olmak için düşünce ve duyguların bütünlük içinde olması gerekmektedir. Bu eğitimde; çalışanların kendi ve başkalarının duygularını tanıması, kendisini harekete geçirebilme, ilişkilerde ve ilişkiler içinde duyguları iyi idare edebilme yeteneğini geliştirmeyi sağlayacak donanımların kazanılmasını sağlar.

Eğitimin İçeriği:

 • Duygusal Zeka Nedir?
 • Duygusal Zeka mı? Akademik Zeka mı?
 • Duygusal Zekanın Beş Boyutu
  -Duyguları Tanıma
  -Duyguları Yönetme
  -İlişkileri Yönetme
  -Kendini Motive Etme
  -Empati
 • İş Hayatında Duygusal Zeka Kullanımı
  -Öfke Kontrolü
  -Karşılıklı İletişim
  -Takım Olma
  -Uyum Becerileri
  -Kendini İfade Etme
YARATICI VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, evde başlayıp okulda süren ve iş ortamlarına değin uzanan bir dizi etkinliği içerir. Bireyin doğuştan getirdiği yaratıcılık yetisi, değişik etkinliklerle geliştirilerek günlük yaşama taşınabilir. Eğitim sürecinin temel amacı yaratıcılığın geliştirilmesi olsa da, asıl iş var olan yaratıcılığı köreltmemektir. Bunun için her gün yeni şeyler üretmenin heyecanı birlikte yaşayarak ve paylaşarak öğrenilebilir.

Eğitimin İçeriği:

 • HAZIRLIK
  – Problemin farkına varma
  – Okuma
  – Anahtar kişilerle görüşme
  – Not alma
  – Gerçekleştirmek istenilene karar verme
 • KULUÇKA
  – Problemden uzaklaşma
  – Sosyalleşme
  – Düzenli uyku
  – Satranç ve dama gibi yaratıcı oyunlar oynama
  – Bilinçaltında problemlerin çözümünü gerçekleştirme
 • AYDINLANMA
  – Rahat ortamda çalışma
  – Dinlenme
  – Bilgileri kaydetme
  – Düşünce Üretme
  – Çözümü zihinde canlandırma ve çözme
 • DEĞERLENDİRME
  – Motivasyon artırma
  – Bilgileri paylaşma
  – Önerileri dikkate alma
  – Çözümü uygulama
  – Eksiklikleri saptama
  – Eksiklikleri giderme
  – Çözümü değerlendirme
MÜZAKERE VE İKNA BECERİLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile katılımcılara; kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılması ve insan ilişkilerindeki güven duygusunun yaratılması; hedef odaklı müzakere ve ikna hazırlığı için sistematik bir yaklaşım benimsenmesine yardımcı olacak becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Pazarlık – ikna – müzakere arasındaki farklılıklar.
 • “Karşılıklı kazan/kazan”ı yakalamak için gerekli stratejiler.
 • Müzakere süreci.
 • Planlama ve hazırlık sürecinde yapılması gerekenler.
 • Müzakere stilleri ve uygulamaları.
 • “Kazan/kazan” taktikleri uygulaması.
 • Karşılaşılan karşı taktikler ve önlemler.
 • Müzakerelerde strateji geliştirme.
 • Farklı müzakere uygulamaları ve gerçek müzakere örnek sunumu.
İŞ HAYATINDA STRES VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcıların iş yaşamlarında karşılaştıkları durum ve olaylarla ilgili stres, öfke ve kaygılarının farkına varmaları, yönetmeleri, yaşam ve duyguları ile ilgili farkındalıklarını artırmaları ve daha anlamlı ve doyumlu iş ve özel yaşamı için ilham vermek.

Eğitimin İçeriği:

 • Çatışma Yönetimi
  – Çatışmanın Tanımı ve Nedenleri
  – Çatışma Türleri
  – Çatışma Yönetimi
 • Stres Yönetimi
  – Stresin Tanımı ve Kaynakları
  – Stres Belirtileri, Bedensel ve Ruhsal Etkileri
  – Stres Yönetimi
 • Kişisel Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Çalışmanın Değerlendirilmesi
KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcılar, kurum kültürü, ve kurumun geleceğini etkileyebilecekleri bilinci konusunda bilgiler edineceklerdir. Katılımcılar, bu eğitimde kurumdaki ilişkilerin önemini ve kurum kültürünün benimsenmesinin şirket hedef ve stratejileriyle nasıl ilişkilendiği konusunda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Kurum Kültürü Neden Önemlidir?
 • Kurum Kültürünün Özellikleri
 • Kurum Kültürünün Yararları
 • Kurum Kültürünün Unsurları
 • Kurum Kültürünün Oluşmasında Yöneticinin Görevi
 • Kurum Sosyalleşme
 • Baskın Kültür- Alt Kültür
 • Kurum Kültürü ve Performans
 • Kurum Kültürü Değişmesi
 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Kurum Kültürü Neden Önemlidir?
 • Kurum Kültürünün Özellikleri
 • Kurum Kültürünün Yararları
 • Kurum Kültürünün Unsurları
 • Kurum Kültürünün Oluşmasında Yöneticinin Görevi
 • Kurum Sosyalleşme
 • Baskın Kültür- Alt Kültürü
 • Kurum Kültürü ve Performans
 • Kurum Kültürü Değişmesi
ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli şartı olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, iş ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. İletişim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • İletişimin Tanımı ve İletişim Becerilerinin Önemi
 • İletişimsizliğin Kaybettirdikleri
 • İletişimde Kendimizi Tanımanın Önemi
 • Etkili ve Doğru İletişim Kurmanın Prensipleri ve Yöntemleri
 • Takım İçi Etkili İletişimi Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler
 • Kişilerarası İlişkiler, “Ben-Sen”’den “Biz”’e Geçiş
 • İletişim Araçları ve Kanalları
  – Sözsüz İletişim ve Beden Dilini Etkili Kullanabilme
 • Vücut Hareketlerinin Anlattıkları
 • Surat İfadesi
 • İş Dünyasında Beden Dili
  – Sözlü İletişim (Diksiyon)
 • Sesin Doğru Çıkartılması
 • Vurgu
 • Etkili Dinleme ve Soru Sorma
 • Empati
  – Empati Kurma
  – Empati Dinleme
KURUMSAL AİDİYET EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kurumsal bağlılık, bir kişinin çalıştığı kuruma karşı hissettikleridir. Her çalışanın ortak hedef değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle hem çalıştığı şirketin başarısına, hem de kendi performansına etki eder. Şirketin kurumsal bir yapı kazanmasında ve gelecek dönemlerde istikrarlı olarak gelişmesinde kurumsal bağlılık önemli konulardır. Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimin amacı kurumsal bağlılık konusunun ne olduğunu ve hangi faktörlerin kurumsal bağlılığı etkilediğini ve bunu hangi sonuçlar yaratabileceğini aktarmak ve bu konuda “role play” çalışmaları ve örnek uygulamalarla farkındalık düzeylerini arttırmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurumsal bağlılık nedir?
 • Kurumsal bağlılığın şirketimize etkileri neler olabilir?
 • Her şirkette kurumsal bağlılık konusunda özel bir çalışma yapmaya gerek var mıdır?
 • Çalışanların kurumsal bağlılığının yaratılmasında yöneticilerin rolü nedir?
 • Kurumsal bağlılık türleri nelerdir?
 • Şirketimizdeki çalışan ve yöneticileri kurumsal bağlılığa iten nedenler neler olabilir?
 • Bu nedenleri nasıl tespit edebiliriz?
 • Kurumsal bağlılık ve sonuçları
 • Çalışan ve yöneticilerimizin şirketimize olan duygusal bağını nasıl arttırabiliriz?
 • “Role play” çalışmaları
 • Örnek uygulamalar
 • Mesaj iletici video gösterimleri
 • Beyin fırtınası çalışması

X

LEARNİNGA BİREYSEL EĞİTİM PAKETLERİMİZLE KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ.

ŞİMDİ GRUPFONİ İLE FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Grupfoni Fırsatı için Tıklayınız.    

Kurumsal Learninga için iletişime geçiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Tarih : 22.09.2017
Saat : 19:07
Yer : ahahahahha

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 00.00.0000
Saat : 00:00
Yer : Lorem ipsum

Turquality kapsamındaki firmaların ihtiyacı olan Turquality uzmanlığını sektörün en deneyimli danışmanlarından öğrenme fırsatı.

Eğitim İçeriği: 
– Turquality hakkında genel bilgi
– EB UUE’ye göre harcama belgelerinin düzenlenmesi
– Harcama öncesinde hazırlanması gereken dokümanlar
– Şirket içi Turquality süreç akışlarının belirlenmesi
– Turquality bütçe planının hazırlanması
– Kabul edilen en iyi örnekler üzerinde vaka incelemesi
– Reddedilen kötü örnekler üzerinde vaka incelemesi
– TQ Otomasyon sistemi kullanımı
– Turquality Performans Yönetimi

Tarih : 18 – 19 Ağustos 2017
Saat : 10.00 – 17.30
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 

Tarih : 15 – 16 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Tarih : 22 – 23 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli öğrenmek olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, is ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. Iletisim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10.00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalısan ve
yönetici davranışları gerçeklestirmek, çalısan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ısıgında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri
sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, is doyumu, is verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Egitimin Içerigi:

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Egitimin Amacı: MS Excel, is dünyasında çok yogun sekilde kullanılan araç haline gelmistir. Excel’in etkin bir sekilde kullanılması
firmalarda önemli verimlilik artısını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düsmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalısanların
Excel’i etkin bir sekilde kullanmaları çalısmalarını daha kısa zamanda ve basarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak
saglamaktadır.

Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük is hayatında karşılaşılabilecekleri
çesitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i
daha verimli bir sekilde kullanabileceklerdir.

Tarih : 13 – 14 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

*Eğitime katılanlara Learninga’dan kullanıcı açılıp office online eğitimleri açılacaktır.

Eğitimin Amacı: Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için degismek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin isletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçisin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına
bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Tarih : 28 – 29 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 16 – 17.09.2017
Saat : 10:00
Yer : İstanbul

(Yeri belli olduğu zaman katılımcılara bilgi verilecek.)